Kunder

Några exempel på kunder inom följande områden:

Projektledning
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Västra Götaland
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Stockholm
Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Örebro
Iris Hadar, Stockholm
Formligen, Stockholm
Omnitor AB, Stockholm
Riksteatern/Tyst Teater, Stockholm
Riksteatern Örebro län, Örebro
SISU Idrottsutbildarna, Stockholm
Språkriket, Stockholm
Stockholms Dövas Förening, Stockholm
Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Stockholm
Sveriges Dövas Riksförbund, Stockholm
Sveriges Television, Falun

Föreläsningar
Familjebostäder, Stockholm
Hallwylska museet, Stockholm
Scenkonstbolaget, Sundsvall
Stockholms Dövas Förening, Stockholm (tillsammans med Teckenbro AB)
Svenskt kulturarv, Stockholm
Svensk musiksamling, Stockholm
Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Stockholm
Upplands lokaltrafik, Uppsala