Projektledning

I många företag och organisationer finns det idéer på projekt som behövs samordnas
och genomföras.Flera av dessa projekt kanske inte alltid syns eller hörs, men
behöver ändå fullföljas och här räcker kanske personalresursen inte till. Som
erfaren projektedarkonsult ser jag till att projekten förverkligas efter
kundens behov och önskemål. Genom en nära dialog med kunden
kartlägger jag behoven, strukturerar upp arbetet, sätter upp delmål,
följer upp arbetet och ror projektet i hamn tills kunden är nöjd.

Mina uppdrag hittills har bland annat varit projektledare för ett
samarbetsprojekt mellan två riksorganisationer för att hitta
kommunikationslösningar, producent för en arrangörs-
handbok, resursförstärkning i ett projekt vid framtagande av
kommunikationshjälpmedel och projektsamordnare för en
kvalitetstävling i Stockholms stad.

Jag kan även svenskt teckenspråk och har därför stor kännedom om de
olika ”världarna” för hörande, döva och hörselskadade. Genom
denna erfarenhet kan jag förstå mångas behov och önskemål och
tillgodoser dessa i mina projekt.